- Skattelette virker

- Denne rapporten viser at skattelette virker, lavere skatt gir økte investeringer i norsk næringsliv, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund.

Menon-rapporten handler om at skattekutt virker, understreker NHO-sjef Kristin Skogen Lund.

Publisert 17.08.15

Skatter og avgifter

Finansdepartementet fikk i dag overlevert en rapport fra Menon som viser at det er en klar sammenheng mellom skattelettelser og investeringer i norsk næringsliv.

- Norske bedrifter står midt i en krevende omstilling. Det krever en politikk som legger til rette for økte investeringer for å skape flere arbeidsplasser, sier Kristin Skogen Lund, administrerende direktør i NHO.

- Rapporten viser at en reduksjon i selskapsskatten vil være svært viktig og treffer alle norske bedrifter. For mange norske privateide bedrifter som er avhengig av norsk kapital vil også en reduksjon i formuesskatten være svært viktig. 

- Rapporten underbygger behovet for en helhetlig skattereform som gir lettelser både i selskapsskatten og særskatten på norsk privat eierskap. Dette handler ikke om enten-eller.

Skogen Lund mener studien er helt i tråd med NHOs kommentarer til Scheelutvalget og appellerer til et bredt politisk forlik om en ny skattereform.