MOMS PÅ NETTHANDEL

Alternativt netthandelforslag

KrF sier nei til å heve grensen for momsfri netthandel. NHO Handel foreslår en alternativ ordning som er rettferdig for bedriftene og gunstig for forbrukerne.

- NHO Handels forslag til ordning er rettferdig overfor bedriftene og gunstig for forbrukerne, sier Bjørn Næss i NHO Handel.

- NHO Handels forslag til ordning er rettferdig overfor bedriftene og gunstig for forbrukerne, sier Bjørn Næss i NHO Handel.

Publisert 22.10.14

Skatter og avgifter, Statsbudsjettet

DN melder i dag et Finanskomiteens leder Hans Olav Syversen (KrF) sier nei til høyere grense for toll- og momsfritak for netthandel i 2015. Venstre avgjør om forslaget blir stående, når Statsbudsjettet skal vedtas.

Saken må utsettes inntil vi får bedre kunnskapsgrunnlag om hva dette innebærer for bedriftene, sier Hans Olav Syversen, leder av Stortingets finanskomite og parlamentarisk leder i KrF.  

- KrF vil ha denne saken skutt ut, og kanskje skrinlagt, sier Syversen til DN.

Nå er det opp til Venstre å avgjøre om forslaget får flertall i Stortinget.

NHO Handels forslag

  • Tollfri grense på 500 kroner.
  • Moms fra første krone.
  • Enkel nettløsning for betaling av moms hos Tollvesenet.
  • Stikkprøver om moms er betalt.
  • Mat, alkohol og tobakk holdes utenfor.
En rettferdig ordning for bedriftene. Gunstig for forbrukerne.

Konkurranse på like vilkår

- Vi tar dette som en halv seier. Statsbudsjettet er ikke vedtatt, men vi regner med at det ikke er flertall i Stortinget for å vedta en så urimelig forskjellsbehandling av norske og utenlandske selskaper, sier Bjørn Næss, adm. direktør i NHO Handel.

NHO Handel har lenge jobbet for at 200-kronersgrensen ikke skal heves til 500 kroner. Helst vil vi fjerne frigrensen, slik svenskene har gjort, sier Næss. Årsaken er at dette gir en stor konkurransefordel for utenlandske nettbutikker, som altså skal slippe å betale 25 prosent merverdiavgift, slik alle norske nettbutikker og butikker må. Det kan kanskje virke som en bagatell å heve frigrensen til 500 kroner, men for varehandelen betyr det at en svært stor andel av varene vil kunne tilbys "taxfree" fra utenlandske nettbutikker. Sportsbransjen har for eksempel over 80 prosent av sine artikler til en pris under 500 kroner.

Best for forbrukerne  

I Finanskomiteens høring denne uken foreslo NHO Handel et alternativt forslag, som vil gi forbrukerne lavere priser på netthandel fra utlandet. Forslaget innebærer at norsk varehandel vil kunne konkurrere med utlandet - på like konkurransevilkår.

- Det norske tollsystemet er komplisert, med mange ulike tollsatser. Forbrukerne må betale et tollbehandlingsgebyr som oppfattes som urimelig. Det er først og fremst tollbehandlingsgebyret forbrukerne er irritert over, sier Næss.

Næss viser til følgende eksempel: For en tekstilvare til en verdi på 201 kroner er tollbehandlingsgebyret til transportøren 135 kroner for at forbrukeren skal betale en toll på ca. 21 kroner og merverdiavgift på 55 kroner.

- NHO Handel foreslår at både tollbehandlingsgebyr og toll bør fjernes på handel under 500 kroner, sier Næss.