- Umulig å skjønne

Frisørbransjen reagerer sterkt på regjeringens forslag om å øke fribeløpet på netthandel. Forslaget vil gi utenlandske aktører en fordel.

Frisørbransjen om statsbudsjettet

Publisert 08.10.14

Skatter og avgifter, Statsbudsjettet

-  For meg er det helt umulig å forstå at den norske regjeringen favoriserer utenlandske nettsteder fremfor norske, sier daglig leder i På Håret Frisør AS Maj Hovde Krogdahl.

Onsdag foreslo regjeringen i statsbudsjettet for 2015 å heve fribeløpet på netthandel fra utenlandske aktører fra 200 kroner til 500 kroner. Budsjettforslaget vil føre til at frisørsalonger og liknende bedrifter vil få hard konkurranse fra netthandel stasjonert utenlands.

Også NHO Handel reagerer på forslaget.

- Alle varer under 500 kroner bør bli fritatt MVA

- Norske bedrifter må behandles likt med utenlandske. Aller helst vil vi at hele fribeløpsgrensen bør fjernes slik at de likestilles. Når det da innføres en slik fordel for utenlandsk netthandel, må norsk næringsliv få den samme fordelen, sier Bjørn Næss, administrerende direktør i NHO Handel.

Derfor mener han alle varer under 500 kroner bør bli fritatt fra merverdiavgift (MVA).  

-Hvis forbrukeren sparer MVA på kr 125,- kroner ved å kjøpe en vare til kr 500,- hos en svensk nettbutikk, så får Regjeringen også sørge for at det blir et tilsvarende MVA-fritak hos norske butikker og nettbutikker, mener Næss. -Noe annet vil være diskriminerende for alle som selger varer i Norge. MVA må da fjernes på alle varer og all handel i Norge med en verdi tilsvarende kr. 500 slik at norsk handel har tilsvarende betingelser som utenlandske selskaper.

- Uklokt

Kristin Skogen Lund, administrerende direktør i NHO, mener forslaget fra regjeringen er uklokt.

- Penger på statsbudsjettet må gå til å styrke norsk konkurranseevne, ikke svekke den gjennom å øke konkurranseulempen for norsk handelsnæring vesentlig. Med dette forslaget vil arbeidsplasser bli flyttet ut av Norge, sier hun.