200-kronersgrensen beholdes

- Det er svært positivt at regjeringen har hørt næringslivet i denne saken, slik at fribeløpet for privat nettimport ikke økes i revidert nasjonalbudsjett, sier direktør for næringspolitikk og kommunikasjon i NHO Handel, Merethe Britt Sunde.

Merethe Britt Sunde, direktør for næringspolitikk og kommunikasjon i NHO Handel

Publisert 14.05.14

Skatter og avgifter, Statsbudsjettet

- Trusselen om heving av fribeløpet på 200 kroner for privat netthandel med utlandet har ligget i Regjeringserklæringen fra oktober, og har vært en av NHO Handels prioriterte saker. En økning av fribeløpet ville både vært diskriminerende for bedriftene og satt tusenvis av arbeidsplasser i fare, sier Sunde.

Finansdepartementet har lyttet
Hun viser til at NHO Handel hadde tidlig møte med flere bransjer innen handelen og har hatt et stort påtrykk fra egne medlemmer.  - Vi har derfor løftet saken i ulike fora og jobbet tett med NHO både om posisjon og strategi i forhold til problemstillingen. Vi ser nå at Finansdepartementet har lyttet, sier hun.

Sunde sier det er forståelig at forbrukere blir overrasket når de må betale både moms, toll, tollgebyr og frakt når de kjøper en vare fra utlandet. - Men disse beløpene må også norske importører betale. Og når de selger en vare betales full moms - med 25 prosent påslag, sier hun. 

Forhindrer stort tap av arbeidsplasser
Hun viser til at problemstillinger først og fremst har vært knyttet til moms på 25 prosent, som mellom norske og utenlandske forhandlere ville gir en differanse på 20 prosent på varer som importeres privat via nett kontra varer som selges på nett eller i butikk i Norge.

- En slik situasjon vil ifølge NHO Handels egen utregning medføre et forventet tap på hele 20 000 arbeidsplasser innen 2020. Legger man til kostnaden i arbeidsplasser som 200-kronersgrensen i seg selv vil medføre, så kan vi legge til enda 7000 arbeidsplasser i handelsnæringen, sier Sunde.

Ingen saklig grunn for heving av fribeløpet
- Det andre hovedargumentet er at forskjellen er diskriminerende. Det finnes ingen saklig grunn for et unntak opp til 1000 kroner. Fribeløpsgrensen ble opprinnelig fastsatt til 20 kroner på begynnelsen av 70-tallet. Den gang var det en ørliten postimport og tollvinningen gikk opp i bryderispinningen. Begrunnelsen var da nettopp dette. I dag kan fortollingen gjøres på mange måter.  Et beløp som nærmer seg 1000 kroner rammer en svært stor andel av varehandelen. NHO Handel har derfor stilt spørsmålet om lovligheten sett i relasjon til likebehandlingsprinsippet. Det som i alle tilfelle er klart er at hvis man snur saken rundt og gir EU-landene 25 prosent ekstra moms, vil dette være i strid med EU-retten, hevder Sunde. 

Kontaktperson: Merethe Britt Sunde, direktør for næringspolitikk og kommunikasjon, NHO Handel,
telefon: 926 26 966

Les mer: Revidert nasjonalbudsjett 2014 (regjeringen.no)