Frivillig MVA-registrering blir offentlig

Opplysning om frivillig registrering i Merverdiavgiftsregisteret kommer nå inn i Enhetsregisteret, etter påtrykk fra NHO.

Publisert 16.01.14

Skatter og avgifter

Sammen med blant annet NARF, har NHO i lang tid arbeidet for at Skatteetaten og Brønnøysundregistrene skal til å offentliggjøre informasjon om frivillig registrerte næringsdrivende.

Opplysningen om frivillig registrering har til nå bare vært tilgjengelig for Skatteetatens ansatte. Næringsdrivende og deres rådgivere har siden ordningen ble innført i 2001 måttet henvende seg til Skatteopplysningen for å få bragt på det rene om det foreligger frivillig registrering.

Opplysningene om hvorvidt det foreligger frivillig registrering er svært viktige for utleiere av fast eiendom, hvor opplysningen kan være avgjørende for hvorvidt det foreligger fradragsrett for merverdiavgiften på oppføring og drift av et helt forretningsbygg.

For frivillig registrering knyttet til utleie, har regjeringen foreslått oppmyking av gjeldende regelverk, men inntil videre gjelder fortsatt krav om frivillig registrering som vilkår for fradragsrett ved utleie av fast eiendom.

I tillegg til frivillig registrering for utleie, foreligger det enkelte andre frivillige registreringsgrunnlag, blant annet for bortforpaktere av landbrukseiendom og private utbyggere av vann- og avløpsanlegg. Disse blir nå også offentlig tilgjengelig. 

Kontakt oss

Maj Hines Grape

Advokat

Samfunnsøkonomi

maj.hines.grape@nho.no
Telefon
23088158