SELSKAPSSKATT

Kan ikke velge fritt

NHO er opptatt av å sikre grunnlaget for velferden vår fremover i en tid der resten av verden legger om skattepolitikken og holder kostnadene nede, skriver NHO-sjef Kristin Skogen Lund i denne kronikken.

Adm. direktør Kristin Skogen Lund i NHO. (Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen)

Publisert 14.01.14

Skatter og avgifter

Av Kristin Skogen Lund, adm. direktør i NHO

Jonas Gahr Støre, DNs kommentator Sofie Mathiassen og sjeføkonom Øystein Dørum mener at NHO er mer opptatt av skattelette til enkeltbedrifter enn av å ha et prinsipielt syn i skattepolitikken. De hevder også at vi ikke bryr oss noe særlig om forholdet mellom inntekter og utgifter på statsbudsjettet. Hvor har de fått dette fra? NHO er opptatt av å sikre grunnlaget for velferden vår fremover i en tid der resten av verden legger om skattepolitikken og holder kostnadene nede. Det burde også oppta Støre, Mathiassen og Dørum.

NHO vil ikke bruke mer oljepenger, vi vil bruke pengene riktig

I sjeføkonom Øystein Dørums verden er det slik at dagens kraftige vekst i det offentlige forbruket er gitt for de kommende år. Derfor hevder han at NHO vil bruke mer oljepenger for å kunne satse på skattereduksjoner, samferdsel og kunnskap. Det er ikke riktig. NHO vil ikke bruke mer oljepenger, vi vil bruke pengene riktig. Vi mener det er tvingende nødvendig å vri milliardene fra forbruk til investeringer i veier, utdanning, forskning og skattelettelser som stimulerer verdiskapingen. Dette er i tråd med handlingsregelen som skal styre vår bruk av oljeinntektene, og signalene fra den nye regjeringen.  NHO har i en årrekke vist til de mulighetene offentlig sektor har for å skape mer velferd per krone gjennom reformer av offentlig forvaltning, mer konkurranseutsetting, full reform av offentlige pensjoner m.m. Det er derfor mulig og nødvendig å redusere både formuesskatt og selskapsskatt. Regjeringen må starte med et kraftig kutt i satsen i formuesskatten i 2015-budsjettet, slik at denne skadelige skatten fjernes i løpet av stortingsperioden.  

Det er påfallende at mange fortsatt ikke en gang reflekterer over at vårt skatteregime ikke kan fortsette uforstyrret av de store forandringene som nå pågår i resten av verden. Alle må forstå rekkevidden av at land som Sverige og Finland nylig har satt ned bedriftsskatten til henholdsvis 22 og 20 prosent.  Den rødgrønne regjeringen tok et viktig skritt i mai 2013 da de som følge av dette foreslo å sette ned bedriftsskatten fra 28 til 27 prosent. De varslet samtidig at dette bare var første skritt.  Nå skal vi først avvente Scheel-utvalget som gjennomgår skattepolitikken, men NHO mener at det er nødvendig å ta flere skritt i retning av lavere selskapsskatt slik at vi etter hvert kommer ned på et europeisk nivå.

Bakgrunnen for NHOs syn om redusert selskapsskatt er at det ikke vil være mulig å opprettholde verken skatteinntekter eller investeringer med dagens selskapsskatt. NHO legger til grunn at internasjonal overskuddsflytting og konkurranse om skattegrunnlagene vil redusere skatteinntektene fra selskaper kraftig i årene som kommer. Det skyldes at næringsgrunnlaget i form av kapital, virksomheter og arbeidsplasser, og dermed selve skattegrunnlaget, er blitt svært mobilt. Internasjonal næringsstruktur har også endret seg dramatisk, noe som gjør det vanskelig å opprettholde en tradisjonell inntektsbeskatning av selskaper. Digitalisering av økonomien er et eksempel på dette. Dersom disse forutsetningene er riktige, har vi i realiteten ikke noe valg. Norge kan redusere skattebyrden på selskaper gjennom en kontrollert og fornuftig reform. Alternativet er å sitte passivt og vente på at skattegrunnlaget reduseres markant. Det siste vil kunne få dramatiske konsekvenser for velferden vår. Vi har ikke noe "pusterom" til 2020, slik Støre hevder.

NHO mener det er behov for en selskapsskattereform. Det mente også den forrige regjeringen, som satte ned Scheel-utvalget. Den nye regjeringen har gitt utvalget et mer ambisiøst mandat. En selskapsskattereform må tilpasses resten av skatte- og avgiftssystemet. En redusert selskapsskattesats er bare ett element. En helhetlig tilnærming innebærer også å vurdere å flytte noe av skattebyrden fra selskaper over på andre, mer robuste skattegrunnlag. Vi har tillit til Scheel-utvalgets kompetanse til å vurdere disse vanskelige spørsmålene. På basis av deres utredning blir det en bred debatt om fremtidens skattesystem. Den debatten hilser NHO velkommen.

Innlegget stod først på trykk i Dagens Næringsliv 11. januar 2014.

Kontakt oss

Øyvind Lind-Fossen

Informasjonssjef

Kommunikasjon

Oyvind.lind.fossen@nho.no
Mobil
95241338