MVA

Momsseier for eiendom

NHO og Norsk Eiendom har fått gjennomslag for to viktige merverdiavgiftssaker de siste dagene.

Publisert 20.12.13

Skatter og avgifter

Den ene saken er den såkalte Norbase-saken, som DN omtalte i forrige uke. Selskapet fikk et momskrav på 5,8 millioner kroner - 9 år etter søknad om frivillig registrering - på grunn av ett glemt vedlegg. Denne saken fikk, gjennom bistand fra NHO, et veldig positivt utfall. Saken er nå fulgt opp med retningslinjer fra Skatteetaten. Den såkalte "momsfellen" er i ferd med å bli historie.

Den andre positive saken gjelder kravet til "effektuert leiekontrakt" der det korte innholdet i meldingen er at Finansdepartementet underkjenner Skattedirektoratets tolkningsregler. Norsk Eiendom, i samarbeide med NHO, har altså fått full gjennomslag for sine argumenter i denne saken.

I perioden etter 8. juni 2012 har det i bransjen vært betydelig usikkerhet knyttet til hvorvidt det er tilstrekkelig med signert leiekontrakt, eller om det må foreligge et etablert leieforhold i form av en virksom kontrakt. I et brev til Finansdepartementet den 14. november 2012 bad NHO om at departementet tok stilling til hvorvidt det skulle anses tilstrekkelig med signert leiekontrakt som grunnlag for fradragsføring.

I en prinsipputtalelse av 17.12.2013 trekker Finansdepartementet tilbake siste rest av skattedirektoratets omstridte melding. Kravet om virksom leiekontrakt trekkes tilbake og det presiseres at signert leiekontrakt er tilstrekkelig for å oppnå fradragsrett ved oppføring. For eiendomsbransjen innebærer avklaringen betydelig mindre usikkerhet og smidigere fradragsføring ved oppføring. 

- Norsk Eiendom og NHO er svært tilfreds med gode meldinger fra Skatteetaten og Finansdepartementet de siste par dagene. Den såkalte momsfellen er i ferd med å bli historie. I tillegg peker alt i retning av at Finansdepartementet underkjenner Skattedirektoratets tolkningsregler av kravet til effektuert leiekontrakt, sier Askjer til NEnyheter.

Kontakt oss

Maj Hines

Advokat

Samfunnsøkonomi

maj.hines@nho.no
Telefon
23088158