NHOs skatteprioriteringer

Skatter og avgifter har som hovedfunksjon å finansiere offentlig tjenesteproduksjon og overføringer.

Publisert 12.09.13

Skatter og avgifter

Skatt er også et viktig virkemiddel i fordelingspolitikken. Samtidig påvirker skatt samfunnets verdiskaping. Det er derfor viktig at skattesystemet utformes slik at det samfunnsøkonomiske tapet blir minst mulig.