Nyhetsarkiv

 1. Næringslivet vil ha plan for utfasing av formuesskatten

  18. november 2016 | Skatter og avgifter

  Regjeringen må lage en plan for utfasing av formuesskatten på arbeidende kapital i neste stortingsperiode, mener elleve næringslivsorganisasjoner som møtte finansministeren fredag.

 2. Feige eller visjonære politikere

  17. oktober 2016 | Skatter og avgifter

  Ingen tør å foreslå økt boligbeskatning fordi de vil tape neste valg, slås fast som en sannhet. Hva om noen modige politikere med innflytelse faktisk testet det ut, skriver Ingebjørg Harto.

 3. For lavt tempo i skatteomstillingen

  6. oktober 2016 | Skatter og avgifter, Statsbudsjettet

  Det må legges bedre til rette for at bedriftene kan skape jobber og verdier. Da må skattesystemet omstilles.

 4. Glad for at Skatteetaten snudde

  26. september 2016 | Skatter og avgifter

  - Det er en svært god nyhet for alle opplæringskontorene at Skatteetaten nå har snudd og ser at de har tatt feil i spørsmålet om momskompensasjon for opplæringskontorene, sier NHO-advokat Maj Hines Grape.

 5. Det kommer nye regler om moms ved import

  13. september 2016 | Skatter og avgifter

  Fra årsskiftet må alle mva-registrerte virksomheter selv oppgi merverdiavgift ved import. Det gjøres på ny «Skattemelding for merverdiavgift».

 6. Låneinnstramninger adresserer ikke skatt

  8. september 2016 | Skatter og avgifter, Statsbudsjettet

  NHO-direktør Ingebjørg Harto mener Finanstilsynets lånedempende tiltak ikke adresserer det viktigste: behovet for å flytte beskatningen fra arbeid og produksjon til bolig.

 7. Når skatten får feil lukt og feil farge

  20. juli 2016 | Energi og klima, Skatter og avgifter

  - Det finnes som kjent ikke piller for møkkete vann. Derfor kan avgiftssystemet være ett av flere elementer for å stimulere til og premiere miljø- og klimavennlig atferd, skriver Ingebjørg Harto i NHO.

 8. Bare moms er moms

  20. mai 2016, KRONIKK | Skatter og avgifter

  Signaler om en finansskatt etter dansk modell, tyder på at skatten seiler under falskt flagg, heter det i denne kronikken.

 9. Skatteforliket er en minimumsløsning

  4. mai 2016 | Skatter og avgifter

  NHO ønsker et skattesystem som sikrer og skaper arbeidsplasser, og er ikke fornøyd med skatteforliket på Stortinget.

 10. Innspurt i skatteforhandlingene

  2. mai 2016 | Skatter og avgifter

  Fristen har blitt utsatt flere ganger, men nå er det håp om at Stortingets finanskomité er i ferd med å lande den viktige skattereformen.

 11. Derfor må skatten flyttes på

  7. mars 2016 | Skatter og avgifter

  Animasjonsfilmen "Kan du flytte deg litt, skatten min?" peker på skjevheter i det norske skattesystemet. Se de viktige endringene som må gjøres.

 12. Viktige dager for formuesskatten

  17. februar 2016 | Skatter og avgifter, SMB

  I disse dager vil Stortingets finanskomite avgjøre hva som vil skje med formuesskatten.

 13. Skatt og fordeling

  10. februar 2016 | Skatter og avgifter

  Høy skatt på kapital kan nok være egnet til å "ta de rike", men er neppe det beste virkemiddelet hvis målet er økt omfordeling og å løfte de fattigste, skriver NHO-økonom Michael Riis Jacobsen.

 14. Fra toll til skatt

  18. desember 2015 | Skatter og avgifter

  Regjeringen har besluttet å overføre ansvaret for forvaltningen av motorvognavgifter, særavgifter og merverdiavgift ved innførsel fra Tollvesenet til Skatteetaten.

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
...
8 >