Ber regjeringen holde fast på skattekutt

NHO ber innstendig Erna Solberg om å holde fast på foreslått kutt i formuesskatten.

Faksimile av Klassekampen 3. november, og Petter Haas Brubakk, direktør for næringspolitikk i NHO. Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen.

Publisert 03.11.14

Skatter og avgifter

Venstre la denne uken frem sitt forslag til budsjett. NHO ber Høyre ikke rokke på foreslått kutt i formuesskatten når budsjettforhandlingene nå starter.

Formuesskatt

  • Skatt på 0,75 prosent av netto formue over et bunnfradrag på én million kroner.

  • Omfatter både privatformue og næringsformue. 

  • Vi mener skatten reduserer investeringer i bedrifter.

  • Må betales selv om bedriften går med underskudd.

  • Norge er ett av få land som har en slik skatt på all formue.

Er på overtid

– Vi er langt på overtid med å fjerne, eller redusere, formuesskatten i Norge. Det er minst 20 år siden sist vi først pekte på at formuesskatten er problematisk, sier Petter Haas Brubakk, direktør for næringspolitikk i NHO, til Klassekampen.

KrF og Venstre har varslet at de vil ha drakamp om formuesskatten når budsjettforhandlingene starter. Høyre og FrP foreslo i budsjettet for 2015 å redusere skattesatsen på formuesskatten fra 1 til 0,75. En slik reduksjon vil gi mer penger til utvikling og innovasjon til bedriftene.

Bryter løftet

NHO minner KrF og Venstre om skattereformen i 2006.

– For ti år siden satt KrF og Venstre i en regjering som foreslo å innføre utbytteskatt i Norge, med den klare forståelse om at en skulle fjerne formuesskatten. Det skjedde ikke. Regjeringen har nå lagt frem et forslag som følger opp forutsetningene i skattereformen i 2006. Nå er vi langt på overtid. Dette kuttet betyr veldig mye for bedriftene som blir berørt, sier Brubakk.

Les om hvorfor NHO mener formuesskatten bør fjernes.