Derfor må skatten flyttes på

Animasjonsfilmen "Kan du flytte deg litt, skatten min?" peker på skjevheter i det norske skattesystemet. Se de viktige endringene som må gjøres.

Kan du flytte deg litt, skatten min?

Publisert 07.03.16

Skatter og avgifter

Investeringer i næringsvirksomhet skattlegges langt hardere enn investeringer i bolig. Et skattesystem som øker investeringene i næringsvirksomhet gir:

  1. Flere arbeidsplasser og økt sysselsetting.
  2. Mer fornuftig bruk av produksjonsressurser.
  3. Økte skatteinntekter på sikt og bedre velferd.

I disse dager behandler Stortingets finanskomité skattereformen. For norsk næringsliv er det helt avgjørende hva som skjer med det norske skattesystemet.

Derfor trenger vi en skattereform

Formuesskatt

Skjevheten som filmen viser handler om at investeringer i bedrifter beskattes mer enn investeringer i eiendomsformuer. Mens formue i form av aksjer beskattes for opptil 100 prosent av verdien, skattes egen bolig og hytter for ca 25 prosent av verdien. Den eneste eiendomsformue som skattlegges nesten like hardt som bedrifter, er eiendommer som brukes nettopp av bedrifter – de skattlegges for 80 prosent av verdien.

Skattesystemet bør ikke lede investeringene bort fra bedriftene. Derfor må ikke den samlede eierbeskatningen bli for høy i forhold til å skattlegge forbruk og "død" kapital som boliger og hytter.

 

Vi er formuesskatten

Selskapsskatt

For 20 år siden hadde vi et av OECD-landenes beste skattesystemer for bedriftene. Slik er det ikke lenger.

I tråd med at økonomien er blitt mer global er selskapsskatten satt under press i alle land. Det skjer på to måter, ved at multinasjonale selskaper tilpasser seg bort fra selskapsskatten og ved at kapital flytter til de landene med lavest skatt.

Disse utfordringene gjør at land med for høy selskapsskatt svekker grunnlaget for verdiskaping og velferd.

Derfor må satsen for den norske selskapsskatten på bedrifters overskudd ned til 20 prosent og skatteinntektene må i stedet skaffes ved å skattlegge bolig og forbruk som er mer robust mot globalisering.  I dag ligger den norske bedriftsskattesatsen på 25 prosent godt over våre naboland. 

NHOs høringsinnspill til skattereformen