Derfor trenger vi en skattereform

Norge er i en internasjonal konkurranse om hvor det er mest attraktivt å investere.

Graf over utvikling i selskapsskatt i Norge, Finland, Sverige og Danmark. Skatten har mer ned i andre land enn Norge.

Publisert 07.10.15

Skatter og avgifter, Statsbudsjettet

Mye av letten i selskapsskatten vil finansiere seg selv

Grafikk: NHO. Bakgrunnsfoto: Hans Fredrik Asbjørnsen. 

Dette trenger Norge

  • Et skattesystem som oppmuntrer bedriftene til å investere i nye næringer, ny teknologi og nye arbeidsplasser.

  • Omstilling for å få flere ben å stå på i tillegg til dagens dominerende næringer, slik som olje.

  • Økte investeringer i fastlandsøkonomien.

Norge henger etter internasjonalt

Vi hadde for 20 år siden et av OECD-landenes beste skattesystemer for bedriftene. Slik er det ikke lenger.

Det er en internasjonal konkurranse om hvor det er gunstig å investere. Når vi har høyere skatter i Norge øker sjansen for at nye investeringer gjøres i andre land. 

NHO-sjef Kristin Skogen Lund om hvorfor vi trenger en skattereform.


Skattesystemet påvirker bedriftenes evne til å investere og å drive med overskudd

Utfordring

  • I Norge har vi høye lønnskostnader og høy skatt.
  • Vi skattlegger der det går ut over investeringer slik som selskapsskatt og formuesskatt.

Løsning

  • Redusere skatt på selskapsoverskudd. Da vil det bli investert mer. 
  • I større grad skattlegge forbruk og verdier som ikke så lett kan flyttes, som boligeiendom. 

Samfunnet bør sikre sine inntekter gjennom mindre veksthemmende skatter. Mye av letten i selskapsskatten vil finansiere seg selv, gjennom ny og utvidet virksomhet som kan skattlegges. 

NHO-president Tore Ulstein: Skattelette gir økte investeringer 

Målet er å styrke grunnlaget for velferden vår

En skattereform styrker velferden


Målet er å styrke grunnlaget for velferden vår. Når redusert selskapskatt øker investeringene, er det bra for sysselsetting og verdiskaping.

Det er viktig å gjennomføre en reform nå som kan stå i mange år – slik som i 1992. Det er derfor viktig at selskapsskattesatsen senkes ned mot 20 prosent.

Kan du flytte deg litt, skatten min?

Siv Jensen om skattereformen (aftenposten.no)

Kontakt oss

Bjarne Sørhus

Senior kommunikasjonsrådgiver

Kommunikasjon

bjarne.sorhus@nho.no
Mobil
41223323
Ingebjørg Harto

Direktør

NHO Brussel

Ingebjorg.Harto@nho.no
Mobil
92447160