Differensiert arbeidsgiveravgift på vei tilbake

Norge kan gjeninnføre differensiert arbeidsgiveravgift for transport- og energisektoren, ifølge Regjeringen. Denne muligheten tok Europakommisjonen bort i 2013, noe som gjorde at den norske ordningen måtte legges om.

Publisert 09.06.17

Skatter og avgifter

- Flere av våre medlemmer benyttet ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift for disse sektorene før de ble unntatt. Arbeidsgiveravgiften er et treffsikkert virkemiddel i disse sektorene, og vi er fornøyd med at Brussel har hørt på de norske argumentene, sier Ingeborg Djupvik, advokat i NHO.

Differensiert arbeidsgiveravgift innebærer at arbeidsgivere i de aktuelle sektorene i distriktene betaler lavere avgift enn den generelle satsen på 14,1 prosent. Da sektorene ble tatt ut av ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift, vedtok Stortinget kompenserende tiltak for den økte avgiften disse sektorene ble pålagt, blant annet et fribeløp og kjøp av transporttjenester.

Nå har Europakommisjonen altså gjort om på sine regler, blant annet etter henvendelse fra NHO i en høringsrunde. Dette åpner for at Stortinget kan vedta lavere arbeidsgiveravgift for transport- og energisektoren i statsbudsjettet for 2018.

Andre sektorer med reduserte satser etter dagens ordning blir ikke berørt av endringen.