FORMUESSKATT

NHOs syn på næringsbeskatning

- Skattesystemet må innrettes slik at vi ikke sløser med produksjonsressursene og ikke mister skattegrunnlagene våre til utlandet. Derfor må formuesskatten fjernes, selskapsskatten tilpasses nye rammebetingelser og eiendomsskatten reformeres sier NHO-direktør Petter Haas Brubakk.

Petter Haas Brubakk, direktør for næringspolitikk i NHO.

Publisert 29.04.14

Skatter og avgifter, SMB

Brubakk, som er næringspolitisk direktør i NHO, sa dette på et Ernst and Young-seminar i Larvik nylig. 

- For å sørge for inntekter til statsbudsjettet innen en fordelingspolitisk ramme, så må skattesystemet sikre at samfunnet bruker sine ressurser mest mulig effektivt. Det vil gi en sterkere økonomi som sikrer landets skattegrunnlag. Derfor må formuesskatten avvikles helt, eventuelt gradvis reduseres gjennom satsreduksjoner. En eventuell fortsatt formuesskatt bør reduseres til 2-4 milliarder kroner med en meget lav sats og med et nøytralt og bredt skattegrunnlag.

- Også selskapsskatten må tilpasses nye rammebetingelser. Økt kapitalmobilitet og et mer sensitivt skattegrunnlag fører til hardere skattekonkurranse mellom landene. Dette gjør det kostbart å beskatte mobile produksjonsfaktorer som lettere kan flyttes ut av landet. Andre land har tatt konsekvensen av dette og redusert selskapsskattesatsen.

- Eiendomsskatten vi betaler her i landet er lav i forhold til en rekke vestlige land som USA og Storbritannia. Den er imidlertid dårlig utformet. Vi må legge til grunn at fast eiendom blir et viktigere skatteobjekt i takt med økt globalisering, og sikre en bedre utforming av eiendomsskatten, varslet Brubakk.

Kontakt oss

Michael Riis Jacobsen

Seniorøkonom

Samfunnsøkonomi, næringsjus og offentlig sektor

michael.riis.jacobsen@nho.no
Telefon
23088159