FORMUESSKATT

«En dyr skatt»

Formuesskatt kan resultere i lavere økonomisk vekst, skriver to professorer fra Norges Handelshøyskole, i Dagens Næringsliv.

I statsbudsjettet som ble lagt frem i Stortinget 8. oktober foreslår regjeringen å kutte formuesskatten. (Arkivfoto)

Publisert 22.10.14

Skatter og avgifter

Professorene Thore Johnsen og Terje Lensberg mener effektene kan være store i form av reduserte incentiver til norsk entreprenørskap og vilje til risikable investeringer i mindre og mellomstore bedrifter.

- Resultatet av en formuesskatt vil derfor være lavere økonomisk vekst. Effekten vil være spesielt stor med lavt realrentenivå som nå, skriver artikkelforfatterne i DN. De hevder at «kostnaden ved å kreve inn én milliard i formuesskatt utgjør vel to milliarder kroner».