Viktig prinsippavklaring for NHOs medlemsbedrifter

Skatt Øst, meddelte forrige uke at de trekker anken i saken mot NHO Eiendom AS om momsfradrag for myldreareal. Dette innebærer at selskapet får tilbakebetalt et betydelig mva-beløp, saksomkostninger og renter.

Maj Hines Grape, NHO og Jan Tretli, NHO Eiendom AS

Maj Hines Grape, NHO og Jan Tretli, NHO Eiendom AS

Publisert 25.11.15

Skatter og avgifter

- Vi er svært glad for at Skatt Øst nå frafaller anken og velger å innrette seg etter tingrettens dom, sier advokat Maj Hines Grape i NHO.

Dommen innebærer en viktig prinsipp-avklaring for NHOs medlems-bedrifter 

Hun viser til at dommen avklarer en problemstilling knyttet til fradragsrettens grenser for areal som vekselsvis brukes i avgiftspliktig og ikke avgiftspliktig virksomhet, såkalt myldreareal.

Viktig prinsippavklaring

- Problemstillingen har vært uklar for mange i eiendomsbransjen, og det også har vært betydelig uenighet innad i forvaltningen. For NHO Eiendom AS gjelder saken konferanselokaler der bruken veksler mellom møter med og uten samtidige serveringstjenester. Uklarheten gjelder hvorvidt det er et vilkår for fradragsrett for denne type lokaler at bruken i avgiftspliktig og ikke avgiftspliktig virksomhet foregår samtidig. Skatt Øst mente det var et slikt samtidighetskrav. Vi er uenig i dette, noe som også har støtte i Skattedirektoratet. Dommen innebærer en viktig prinsippavklaring, både for våre medlemsbedrifter og for NHO Eiendom AS, sier Jan Tretli i NHO Eiendom AS.

Skatt Øst mente at NHO Eiendom hadde fradragsført for mye merverdiavgift da Næringslivets Hus ble ombygget i 2008/09. NHO Eiendom AS vant saken i Oslo tingrett 9. april 2015. Skatt Øst anket til lagmannsretten men trakk så anken tilbake. Dommen i tingretten blir nå stående.

Skaper presedens for liknende saker

- Det har hersket stor uklarhet i bransjen og innad i forvaltningen rundt spørsmålet om det gjelder et slikt samtidighetskrav for lokaler med kombinert bruk. Tingrettens dom slår fast at slik er det ikke. Synspunktet har også fått støtte i siste utgave av Merverdiavgiftshåndboken som utgis av Skattedirektoratet. Vi mener dette viser at det har hersket betydelig grad av uenighet også innad i forvaltningen. Vi er derfor glad for at denne avklaringen også kan skape presedens for liknende saker, sier Grape.

Kontakt oss

Maj Hines

Advokat

Samfunnsøkonomi

maj.hines@nho.no
Telefon
23088158