Endringer i differensiert arbeidsgiveravgift

Flere kommuner får redusert arbeidsgiveravgift, men noen sektorer faller ut av ordningen. NHO vil vurdere muligheter for å innsnevre unntakene.

Publisert 14.03.14

Skatter og avgifter

Regjeringen sendte i går melding (notifikasjon)  til ESA om hvordan den vil forholde seg til EUs revisjon av statsstøtteregelverket i forhold til den differensierte arbeidsgiveravgiften. Både det geografiske virkeområdet for reduserte satser og den næringsmessige avgrensningen endres som følge av de nye reglene fra EU. Dette vil få direkte konsekvenser for bedrifter i berøre kommuner og bransjer.

31 nye kommuner får nå redusert arbeidsgiveravgift, og skipsbygging vil nå falle innenfor de reduserte satser der det gjelder. For energibedrifter og en del transportbedrifter vil den reduserte arbeidsgiveravgiften  de i dag nyter godt av falle bort. Se vedlagte lenke til Regjeringens pressemelding og notifikasjonsbrev.

Regjeringen legger opp til å følge med på de endelige avklaringer av bransjeunntakene i forhold til EU, og eventuelt endre meldingen til ESA dersom det viser seg at de næringsmessige unntakene kan innsnevres. NHO vil tilsvarende gå igjennom meldingen til ESA og vurdere eventuelle muligheter for innsnevring av unntakene, og legger opp til en god kommunikasjon med myndighetene på dette.

Det er slik NHO vurderer det avgjørende for alt berørt næringsliv i soner med reduserte satser at regjeringen får på plass en ny ordning i forhold til ESA i god tid før 1. juli slik at ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift kan videreføres. Det er et treffsikkert og ubyråkratisk regionalutviklingsvirkemiddel.

Regjeringens pressemelding