Fjern fribeløpet på netthandel

Ingen andre industrialiserte OECD-land har en fribeløpsgrense for merverdiavgift på over 200 kroner. Likevel vurderer regjeringen å doble grensen til 400 kroner. – Meningsløst, mener direktør Bjørn Næss i NHO Handel. 

Det finnes ingen grunn til å gi utenlandske bedrifter bedre konkurransevilkår enn norske, mener direktør Bjørn Næss i NHO Handel. Photo iStock.

Publisert 30.09.14

Skatter og avgifter

I dag betaler man ikke MVA hvis man handler fra utlandet for under 200 kroner, og regjeringen vurderer nå å doble grensen til 400 kroner.

Men det bør ikke være noe fribeløp i det hele tatt, mener direktøren i NHO Handel.

- Det er urovekkende at norske myndigheter i det hele tatt vurderer å forskjellsbehandle kjøp i Norge og kjøp fra utlandet på en slik måte. Forslaget kan føre til at vi ikke lenger vil ha nettforhandlere som driver i Norge. Da mister Norge en svært viktig teknologisk ressurs, som også den fysiske handelen er avhengig av å lære fra, sier Bjørn Næss, direktør i NHO Handel.

Artikkelen fortsetter under bildet:

- En fribeløpsgrense for merverdiavgift (MVA) på 400 kroner vil treffe en svært stor andel av norske butikkers vareutvalg, mener Bjørn Næss, direktør i NHO Handel.- Uholdbart

En fribeløpsgrense for merverdiavgift (MVA) på 400 kroner vil treffe en svært stor andel av norske butikkers vareutvalg.

Nettforhandlere NHO Handel har snakket med forteller at opp mot femti prosent av varene rammes.

- For en frisør vil samtlige varer rammes. Det er uholdbart, sier Næss.  

Regjeringens forslag kan få alvorlige konsekvenser for norske arbeidsplasser. NHO Handel kjenner til at flere nå har lagt konkrete planer for flytting av virksomheten sin hvis forslaget blir vedtatt.

- Regjeringen har valget mellom litt mindre merverdiavgift for forbrukeren eller bevaring av tusenvis av norske arbeidsplasser. De skal ikke behøve lang betenkningstid for å vite hva det beste valget er, sier Næss.

Debatt preget av faktafeil

NHO Handel mener at alle fakta må på bordet for de som nå vurderer øking av fribeløpet. En vanlig misoppfatning er at Norge må øke fribeløpsgrensen fordi det ikke betales MVA i det indre markedet i EU.

- Dette er helt feil. I EU betales MVA fra første krone. Norsk merverdiavgift bør derfor betales av alle eller ingen. Hvis forslaget fra regjeringen hadde vært snudd på hodet, og borgere utenfor Norge måtte betale 25 prosent MVA mens vi fikk fritak hadde vi blitt felt av EU-retten.

Med regjeringens forslag står vi i en situasjon hvor svenske bedrifter kan selge varer på nett i Norge uten MVA, mens vi ikke kan gjøre det samme i Sverige.

- Hvis fribeløpsgrensen økes er det et MVA-fritak for bedrifter i utlandet som undergraver norsk handel. Det finnes ingen grunn til å gi utenlandske bedrifter bedre konkurransevilkår enn norske, sier direktør Bjørn Næss i NHO Handel.

Fjernet i Sverige

Sverige fjernet hele fribeløpet for flere år siden. Fribeløpet oppsto da postordre kom til, og var aldri tenkt i en tid med netthandel. I Norge finnes det likevel to mulige løsninger om man ønsker et fritak.

Enten kan vi kreve at større utenlandske nettvirksomheter momsregistrerer seg i Norge ved salg over et visst beløp, eller lage et system som tillater forbrukeren å fortolle varene hjemme i sofaen. I siste tilfelle vil spedisjonsavgiften på 135,- kroner kunne unngås. Det er en langt bedre vei å gå hvis man vil finne gunstige økonomiske lettelser for forbrukeren.