Nettbutikker tvinges ut av landet

Flere nettbutikker varsler at de vil flytte handel ut av Norge hvis Regjeringens momsforslag blir vedtatt. Det vil bety tap av mange norske arbeidsplasser.

Komplett.no vil flytte alt salget av varer som koster mindre enn 500 kroner til Sverige hvis Regjeringens momsforslag blir vedtatt.

Publisert 21.10.14

Skatter og avgifter, Statsbudsjettet

Konsernsjef Ole Vinje i Komplett.no sa under høringen i Stortingets finanskomité mandag at de vil flytte alt salget av varer som koster mindre enn 500 kroner til Sverige hvis Regjeringens momsforslag blir vedtatt.

–  Bare i vår bedrift kan dette bety et tap på 200 av 600 arbeidsplasser, sa Vinje under høringen.

Regjeringen ønsker å heve fribeløpet på netthandel fra utenlandske aktører fra 200 kroner til 500 kroner.

Også NHO sentralt og NHO Handel sa under den samme høringen at forslaget vil svekke norsk handelsnæring.  

– Det nå er stor risiko for at enda flere arbeidsplasser vil bli flyttet ut av Norge, sa næringspolitisk direktør Petter Brubakk.

– Bagatellisert

Vi ber bare om like konkurranseforhold med utlandet, sa adm. direktør Bjørn Næss i NHO Handel under høringen. 

Han fortalte komiteens medlemmer at saken har vært bagatellisert og for dårlig utredet.  Derfor er det viktig å presse Stortinget videre. 

– Mange av våre medlemsbedrifter ønsker å gjøre noe, og mange har også tatt ulike kontakter med politikere og presse, sier Næss.

Alle i Finanskomiteen kan påvirkes og han ber medlemsbedriftene merke seg denne oversikten over medlemmene i komiteen.

"Næringsfiendtlig populisme"

Professor Ole Gjems-Onstad ved Handelshøyskolen BI mener at regjeringens forslag er "næringsfiendtlig populisme".  Han begrunner dette med at regjeringen ikke forstår den motsetningen de lager mellom forbrukere og næringsliv. 

I en artikkel i DN 21.10 skriver han at "grensene for tollfri internetthandel er i andre land – unntatt Sveits – lavere eller omtrent som den norske grensen på 200 kroner.  Ingen land av dem det vises til i Finansdepartementets forslag har en grense så høy som 500 kroner."

Gjermund Hagesæter er Fremskrittspartiets finanspolitiske talsmann på Stortinget.  Han sier han lytter til hva som kommer inn i saken. 

– Vi vet det vil ha noen konsekvenser, sier han til Aftenposten.

Prisforsprang på 25 prosent

Ole Vinje i Komplett.no er opptatt av at det må være lik konkurranse.

– Vi er for forenkling, og vi liker konkurranse. Men det må være lik konkurranse. Det blir det ikke når utenlandske aktører kan starte med et prisforsprang på 25 prosent på halvparten av våre varer.  Komplett har allerede et datterselskapet i Sverige, og nå jobber de med hvordan de kan betjene det norske markedet fra nabolandet, sa Ole Vinje til slutt under høringen.