Formuesskatt: Forventer at Høyre leverer

NHO-president Tore Ulstein forventer at Høyre og regjeringen lever opp til sine løfter om en kraftig reduksjon i formuesskatten.

Intervjuet med Tore Ulstein om formuesskatt er forsidesak i Dagens Næringsliv 7. august 2014.

Publisert 07.08.14

Skatter og avgifter, SMB

Satsen bør settes ned til 0,5 prosent

– For familiebedrifter i hele landet er det viktig med en kraftig reduksjon. For det betyr at de kan bruke mer penger på utvikling, innovasjon og nyskaping. Det vil komme hele samfunnet til gode i form av flere og tryggere arbeidsplasser, sier Tore Ulstein, president i NHO.

Ulstein viser til at Regjeringen reduserte satsen fra 1,1 til 1,0 prosent i forrige budsjett.
– I budsjettet for 2015 bør vi se en halvering av satsen, sier han.

Forsiktighet bekymrer

Ulstein er bekymret fordi flere sentrale Høyre-representanter har antydet forsiktighet.

– NHO forventer nå at Høyre leverer. Siden 2015-budsjettet antakeligvis vil være det budsjettet hvor Regjeringen har størst spillerom, bør satsen settes ned til 0,5 prosent. Ellers kan vi risikere at det bare blir mindre justeringer i hele perioden, sier Tore Ulstein.

Video: "Vi er formuesskatten". En film av Alliansen for norsk, privat eierskap. www.skattealliansen.org