«Jeg solgte det jeg kunne for å leve og betale skatt»

Mens fire partier nå forhandler på Stortinget om statsbudsjettet, går debatten om formuesskatten høyt i sosiale medier.

Siv Jensen og Erna Solberg har gjennom statsbudsjettet skissert hvordan samfunnskaka skal fordeles. Foto: Erlend Aas/NTB scanpix/Stortinget.

Publisert 11.11.14

Skatter og avgifter

Et av våre innlegg om formuesskatten på facebook er sett av over 100.000 personer og har fått mange til å si sin mening.  I innlegget peker vi på at formuesskatten svekker virksomheters investeringsevne. 

  • Regjeringen foreslår i statsbudsjettet å redusere satsen i formuesskatten fra 1 prosent til 0,75 prosent. Samtidig vil de øke bunnfradraget fra 1 til 1,2 million kroner.
  • Venstre har i sitt alternative budsjett forelått å beholde skattesatsen, men å øke bunnfradraget til 2,2 millioner kroner.
  • Krf vil i sitt altnernative budsjett fjerne kutt i formuesskatten.

NHO ber regjeringen om å holde fast ved foreslått kutt i formuesskatten 

Kristin Skogen Lund: – Formuen ligger i traktorer og aksjer

Formuesskatt

  • Skatt på 0,75 prosent av netto formue over et bunnfradrag på én million kroner.

  • Omfatter både privatformue og næringsformue. 

  • Vi mener skatten reduserer investeringer i bedrifter.

  • Må betales selv om bedriften går med underskudd.

  • Norge er ett av få land som har en slik skatt på all formue.

Se noen av de over 100 kommentarene 


John Fredrik minner om hvordan samfunnskaka bakes.

Ikke alle er enig med våre synspunkter.  

Noen peker på at selskapsskatten også er en utfordring.

Se flere innlegg og delta i debatten på facebook