Formuesskatten skader verdiskapingen

- Det viktigste for NHO er hensynet til verdiskaping, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund. Hun avviser at NHO snur i ønsket om kutt i formuesskatten.

Kristin Skogen Lund, adm. direktør i NHO

Publisert 10.12.14

Skatter og avgifter

- Det er i dag skapt et inntrykk av at NHO snur om formuesskatt. Det er ikke tilfelle. Formuesskatten er skadelig for verdiskapingen og bør fjernes, sier Kristin Skogen Lund, adm. direktør i NHO.

- På veien mot full avvikling av formuesskatten må vi kunne diskutere ulike mellomløsninger. For eksempel den Høyre lanserte i 2013, med et høyt bunnfradrag på 20-25 millioner og en sats 0,5 prosent.

- Rike personer betaler allerede mye i skatt gjennom de selskapene de eier og utbyttene de tar ut av selskapene. Dersom poenget er å beskatte de rike, er mitt poeng at det finnes måter å skattlegge de rike på som er mindre skadelig for verdiskaping enn den formuesskatten vi har i dag. Jeg har derfor pekt på muligheten for å begrense skattleggingen, til de aller høyeste formuene eller dyre boliger. Dette er ikke å snu i formuesskattespørsmålet.

- Nå skal vi gå grundig gjennom Scheel-utvalgets innstilling for å se hvordan forslagene der slår ut.

Skogen Lund understreker at Scheel fikk en formidabel utfordring da han ble bedt om å utrede selskapskatten for halvannet år siden:

- Det er ingen enkle løsninger på de utfordringene økt internasjonalisering innebærer for skattlegging av selskaper. Globaliseringen har bidratt enormt til den samlede verdiskapingen i verden, men har også gjort det komplisert å finne effektive og rettferdige metoder for hvordan denne verdiskapingen skal beskattes.

Grunnlaget for velferd

- Det viktigste hensynet for NHO er verdiskaping. Verdiskapingen er selve grunnlaget for vår velstand. Svekket vi verdiskaping gir økt arbeidsledighet, men vi svekker også velferdssamfunnet fordi alle skatteinntekter avhenger av verdiskapingen. Dersom verdiskapingen svekkes reduserer vi ikke bare inntektene fra selskapsbeskatningen, men også skatt på lønnsinntekter, eierinntekter og merverdiavgift vil reduseres.

- Dersom vi svekker insentivene til å drive innovasjon, til å ta risiko og til å skape, da kutter vi greina vi sitter på. Derfor er det så viktig at vi sørger for gode rammebetingelser for å drive næringsvirksomhet, ikke minst i en globalisert verden hvor kapitalen lett kan flyttes hvis den finner bedre betingelser andre steder. Det er dette perspektivet NHO kommer til å ta med seg videre i arbeidet med en kommende skattereform, sier Kristin Skogen Lund.