FORMUESSKATT

Fornuftig å lytte til næringslivet

- Næringslivet vet veldig mye om hvordan det er å drive næringsliv. Da er det fornuftig av politikerne å lytte til næringslivet, mener NHO-president Tore Ulstein.

NHO-president Tore Ulstein

Publisert 18.08.14

Skatter og avgifter, SMB

Ulstein sier dette i et svar til statssekretær Jon Gunnar Pedersen i Finansdepartementet, som ikke vil ta hensyn til at næringslivet "selv vet best hvor skoen trykker".

I Dagens Næringsliv i dag sier Pedersen: - At vi bare skal høre på dem som betaler skatt om hvor mye de skal betale, det kommer ikke til å skje.

- Hver gang vi går inn i en diskusjon med en særgruppe om et skattenivå, så ender det jo alltid med at den særgruppen mener null skatt vil være ganske bra, sier Pedersen.

- Hovedpoenget er jo ikke at vi ikke vil betale skatt, for det vil vi. Det handler om hvordan vi gjennom privat eierskap kan være konkurransedyktige internasjonalt, svarer Tore Ulstein i DN.

Han føler seg utrygg på hvor forpliktet regjeringen er på å oppfylle valgløfter og det som er nedfelt i regjeringserklæringen.

Lørdag sa den svenske økonomiprofessoren Lars Calmfors ved Stockholm Universitet at "skatt på sparing er blant de mest skadelige skattene". Han mener formuesskatt er en skatt som gjør det mindre formålstjenlig å spare.

Debatt om formuesskatt

En rekke leserinnlegg tar opp formuesskatt-temaet i dagens DN. Adm. direktør Paul-Chr. Rieber i GC Rieber as spør: "Hvem skal eie Norge?" Tore Lærdal, hovedaksjonær og arbeidende styreformann i Laerdal Medical, skriver i et annet innlegg at "en kjøper som ikke er bosatt i Norge favoriseres ved å slippe formuesskatten på fremtidig oppbygging av verdier av en norsk bedrift, og derved alt annet like vil kunne betale mer for bedriften enn en norsk kjøper".

Gründer og økonom Per Olaussen omtaler formuesskatten som en nedbrytende skatt for virksomheter, mens siviløkonom fra NHH Herbjørn Hansson understreker Ulsteins poeng, at de vet best hvor skoen trykker som har den på. Cand. oecon Erik Marius Andersen tar på sin side opp den ulike verdsettingen av formuessobjekter.