Bør beklage uttalelser

Førstestatsadvokat Morten Eriksen i Økokrim skaper et inntrykk av at norsk næringsliv ikke bidrar til fellesskapet med skatter og avgifter.

Publisert 03.07.14

Skatter og avgifter

Oslo tingrett avsa i går en dom i den såkalte Transocean-saken, der selskapet og tre av dets rådgivere ble frifunnet i en av norsk rettshistories største skattesaker. Etter dommen ga førstestatsadvokat Morten Eriksen i Økokrim gjennom NTB en kritisk kommentar om at saken gjelder store beløp, og at "det kan ikke være slik at bare lønnstakere skal betale skatt".

 -Uttalelsen er helt meningsløs, sier direktør Petter Haas Brubakk i NHO, som tar forbehold om at Eriksen er riktig gjengitt av NTB.

Feilaktig

 Han sier videre at førstestatsadvokat Eriksen bør være godt kjent med at norske bedrifter betaler milliarder av kroner i skatt hvert år. Det forhold at Økokrim ikke vinner frem i en enkelt straffesak i første rettsinstans, gir ikke Eriksen rett til å skape et inntrykk av at norsk næringsliv ikke bidrar til fellesskapet med skatter og avgifter. At en førstestatsadvokat forsøker å gi et slikt fullstendig feilaktig inntrykk, er påfallende.

Beklagelse på sin plass

 -Førstestatsadvokat Eriksen er opptatt av "systemets legitimitet". Derfor bør han ellers hans overordnede, raskt innse at denne typen uttalelser ikke hører noe sted hjemme, og umiddelbart korrigere eller beklage disse, sier Brubakk.