SKATTEREFORM

Forutsigbarhet er alfa og omega

- Vi trenger å styrke de skattemessige rammevilkårene for å investere i Norge, sa NHO-direktør Ingebjørg Harto til Stortingets finanskomité tirsdag.

En god skattereform er viktig for bedriftene og landet i dagens situasjon, mener NHO-direktør Ingebjørg Harto. (Foto fra Stortingets nett-tv)

Publisert 15.12.15

Skatter og avgifter

Harto, som er direktør for næringspolitikk i NHO, pekte i høringen at en god skattereform er viktig for bedriftene og landet i dagens situasjon, når det kreves omstilling og økte investeringer på fastlandet.

- Det er viktig å sikre at norsk kapital reinvesteres i Norge og at vi kan konkurrere om utenlandsk kapital. Skattereformen må samtidig legges opp slik at systemet kan stå seg over tid. Forutsigbarhet er alfa og omega for et investeringsfremmende skatteregime, sa Harto.

Satsen for selskapsskatt til 20 prosent 

Hun pekte på at Norge er kommet på etterskudd når det gjelder satsen for selskapsskatt, som NHO mener bør senkes til 20 prosent, slik Scheel-utvalget anbefalte.

Eierbeskatningen er et annet område som er viktig for å sikre investeringer og arbeidsplasser i Norge.

- Samlet skattesats på utbytter bør ikke økes vesentlig, sier Harto. - Og skjermingsfradraget må forbedres slik at det blir mer relevant for investorer.

Formuesskatten svekker kapitaltilgang

NHO mener at formuesskatten svekker tilgang på kapital, særlig til mindre og nystartede bedrifter, og dessuten tærer på norsk privat aktivt eierskap.

- Formuesskatten burde vært fjernet i sin helhet, sa Harto, og viste for øvrig til arbeidet med målrettede lettelser for næringskapital, som regjeringen har varslet.

Finanskomiteen ble også utfordret på behovet for inndekning. En kritisk gjennomgang av fradrag og unntak, avgift på finansielle tjenester, et bedre moms-system og å utnytte mulighetene som ligger i forslagene fra Grønn skattekommisjon var blant mulighetene som ble nevnt.

- Vi må også utnytte boliger og fritidsboliger bedre som skattegrunnlag, sa Harto.