Opplæringskontorene: Glad for at Skatteetaten snudde

- Det er en svært god nyhet for alle opplæringskontorene at Skatteetaten nå har snudd og ser at de har tatt feil i spørsmålet om momskompensasjon for opplæringskontorene, sier NHO-advokat Maj Hines Grape.

#205

Retten til kompensasjon kan ikke lenger bli avgrenset mot en gruppe voksne elever som først etter søknad får innvilget rett til videregående opplæring.

Publisert 26.09.16

Skatter og avgifter

- Dette skjedde etter en oppfordring fra NHO og etter en rask behandling i Skattedirektoratet.  Skatteetaten innrømmer at den har tatt feil. Retten til kompensasjon kan ikke lenger bli avgrenset mot en gruppe voksne elever som først etter søknad får innvilget rett til videregående opplæring.  Det er såkalt Basistilskudd 2 - elever.

Resultatet har betydning for vel 300 opplæringskontor og innebærer at en rekke igangsatte kontrollsaker nå blir henlagt. De opplæringskontorene som har betalt kravene fra skatteetaten, bør kreve pengene tilbake. Avgjørelsen har betydning for NHOs medlemmer som er med på å finansiere opplæringskontorene.

Les mer hos Skatteetaten

Kontakt oss

Maj Hines

Advokat

Samfunnsøkonomi

maj.hines@nho.no
Telefon
23088158