FORMUESSKATT

Gnagsår

For bedrifter som deltar i et internasjonalt kappløp er det et dårlig utgangspunkt å løpe med gnagsår, skriver NHO-president Tore Ulstein i denne artikkelen om formuesskatt.

Publisert 18.07.14

Skatter og avgifter

Av president i NHO, Tore Ulstein

Det heter at den kjenner best hvor skoen trykker som har den på. Derfor skal vi lytte når oppdrettseier og stortingsrepresentant, Lisbeth Berg-Hansen (Ap), forteller om sitt gnagsår; formuesskatten.

Berg-Hansen tok i Dagens Næringsliv nylig til orde for å bruke skatt for å stimulere til investeringer i bedrifter. Hun ønsket en diskusjon om innretningen av formuesskatten. I et innlegg lørdag pekte hun på behovet for en skatteordning som fremmer gründerskap og vekst.

Det er positivt når sentrale representanter fra Arbeiderpartiet innser hvor skadelig formuesskatten er for verdiskaping i næringslivet. Slik eksempelvis tidligere næringsminister Trond Giske og tidligere LO-leder Roar Flåthen også har vært inne på – før de dessverre har tuslet stille inn i folden igjen. Selv om Ap ser problematiske sider ved formuesskatten, gjør de ikke noe med denne erkjennelsen. Når har de tenkt å gå fra analyser til handling?

Formuesskatten hemmer privat eierskap og den hemmer norsk eierskap

Det er også positive signaler som har kommet fra regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet de siste dagene. Det er tydelig at de ser og forstår situasjonen. Formuesskatten bør fjernes, og så raskt som mulig. Og det er reduksjoner i satsen som er viktig for bedriftene.

Det investeres urovekkende lite i norsk næringsliv. Også derfor er skatteregler som kan bidra til gode rammebetingelser og legge til rette for investeringer og vekst viktige. Det største problemet med formuesskatten er den skjeve verdifastsettelsen av formuesobjekter. Dette fører til at investeringene skjer der det skattemessig er mest gunstig, og ikke der det gir høyest verdiskaping.

I en globalisert verden er det vanskeligere å operere med særnorske skatteregler. Formuesskatten gir norske eiere en konkurranseulempe i forhold til utenlandske eiere. Formuesskatten hemmer privat eierskap og den hemmer norsk eierskap. I tillegg må den betales uavhengig av om bedriften går med overskudd eller ikke.

For bedrifter som deltar i et internasjonalt kappløp, er det et dårlig utgangspunkt å løpe med gnagsår. 


En kortere versjon av dette innlegget stod først på trykk i Dagens Næringsliv 18. juli 2014. (krever innlogging)