Godt grunnlag for politisk forlik

Ap la torsdag frem sitt forslag til skattereform: - Et godt grunnlag for bredt politisk forlik, men selskapsskatten må ned til 20 prosent, sier NHO-direktør Ingebjørg Harto.

Selskapsskattesatser i Norden i dag.

Publisert 15.10.15

Skatter og avgifter

Arbeiderpartiet foreslår å senke selskapsskattesatsen til 23 prosent. De begrunner dette med at slik tar ikke Norge ledelsen i et internasjonalt skattekappløp, men sikrer et nivå på selskapsskatten som er konkurransedyktig sammenlignet med landene rundt oss.

- Vi oppfatter Aps forslag som at det er grunnlag for et bredt forlik om skattereform. Det er avgjørende for å gi norske bedrifter en konkurransedyktig selskapsskatt, sier Ingebjørg Harto, konstituert næringspolitisk direktør i NHO.

Derfor trenger vi en skattereform

Selskapsskatten må ned til 20 prosent

- Men samtidig har hverken regjeringen eller Ap gått så langt som det er nødvendig. Vi får ikke tilstrekkelig økt verdiskaping og flere arbeidsplasser uten å senke skattesatsen til 20 prosent, slik Scheel-utvalget anbefalte.

For å unngå en skattereform hvert annet år, vil Harto ikke se på hvor handelspartnerne er nå, men hvor de vil være om 10 år.

- Vi håper partileder Jonas Gahr Støre og Arbeiderpartiet kan være med på å ta et like tydelig grep som Gro Harlem Brundtland og Sigbjørn Johnsen gjorde i 1992, og gi Norge et skattesystem som kan være konkurransedyktig i mange år.

Ingebjørg Harto understreker at hun ikke har rukket å sette seg inn i alle detaljer i forslaget ennå: - Men det skal vi.

Likebehandling av aksjer og eiendom

NHO-direktøren oppfordrer Arbeiderpartiet til å revurdere formuesskatten. Formuesskatt slik det er i dag rammer bedrifter og hemmer investeringer, og bør fjernes i sin helhet. Samtidig er det et skritt i riktig retning at Arbeiderpartiet i større grad ønsker å likebehandle ulike eiendeler når det gjelder formuesskatt.

- Vi er skeptiske til å beholde skjevheter i skattesystemet ved å holde primærbolig utenfor. Dersom primærbolig tas med, kan skatt på all formue og eiendom verdsettes vesentlig lavere, uten at skatteinntektene blir lavere. 

Hun synes også det er positivt at Arbeiderpartiet ønsker å vurdere om gjeldsfinansiering og egenkapitalfinansiering i større grad kan likebehandles skattemessig.

- Men vi synes det er synd at Arbeiderpartiet ikke vil fjerne adgangen til å kreve inn eiendomsskatt på produksjonsutstyr. Eiendomsskatt bør være på faste eiendommer, ikke på maskiner.

- Det er også viktig å passe på at eierbeskatningen ikke blir for høy.