I tråd med handlingsregelen

NHO mener kutt i formuesskatten kan finansieres av oljeinntektene, slik handlingsregelen legger opp til.

NHO-direktør Petter Haas Brubakk.

Publisert 28.08.14

Skatter og avgifter

Klassekampen slår i dag opp at "NHO mener oljeformuen vår kan brukes til å finansiere kutt i formuesskatten".

Handlingsregelen angir hvor stor andel av petroleumsinntektene som skal brukes i norsk økonomi, over statsbudsjettet. Men den handler ikke bare om rammen. Den sier også hva oljepengene skal brukes til; nemlig samferdsel, forskning og kunnskap, samt skattelettelser som stimulerer investeringer og nye arbeidsplasser.

Petter Haas Brubakk, direktør for næringspolitkk i NHO, ser derfor ikke en motsetning mellom å kutte formuesskatt og ansvarlig bruk av oljepenger:

- Jeg ser det ikke slik. Handlingsregelen bygger på en forutsetning om at konkurransefremmende skatteletter er noe oljepengene kan brukes til, sier Brubakk til Klassekampen.