Innspurt i skatteforhandlingene

Fristen har blitt utsatt flere ganger, men nå er det håp om at Stortingets finanskomité er i ferd med å lande den viktige skattereformen.

Aftenposten, lørdag 30. april. Politisk redaktør Trine Eilertsen hadde tatt turen til Ulsteinvik og Ålesund, bildet er fra Ulstein Verft.

Publisert 02.05.16

Skatter og avgifter

NHO jobber hardt i innspurten for at rammebetingelsene for norske bedrifter blir så gode som mulig. Det er ekstra viktig i en tid der Norge må sikre og skape nye arbeidsplasser.

Ledelsen, de politiske rådgiverne og ikke minst medlemsbedriftene, synliggjører hvilke konsekvenser skattereformen kan få for norsk næringsliv.

Vi har hyppige samtaler med politikere fra alle partier, og kontakt med de største mediehusene. På lørdag hadde Aftenposten en fire siders artikkel der redaktør Trine Eilertsen belyser hvorfor formuesskatten har blitt en så kontroversiell, politisk sak. En rekke av NHOs medlemsbedrifter og president Tore Ulstein figurerte i artikkelen.

Våre primærposisjoner har ikke endret seg:

  • Formuesskatten må avskaffes, i hvert fall på arbeidende kapital. Dette er viktig for å sikre at norske eiere satser i egne virksomheter og etablerer nye. Formuesskatten må betales uansett om bedriften går med overskudd eller ikke, og vil derfor kunne tappe bedrifter for viktige ressurser i kritiske perioder.
  • Selskapsskatten bør ned til 20 prosent. Dette er viktig for å sikre at nasjonale og internasjonale aktører velger å satse på Norge.
  • Den samlede eierbeskatningen kan ikke bli for høy, Økning av utbytteskatten ut over det regjeringen har foreslått kan også bidra til å vri investeringer bort fra verdiskaping.

Kutt i skattene

En reform er trolig på plass i neste uke. Fristen for å komme til enighet er 10. mai. Signaler tyder på at selskapsskatten vil bli kuttet substansielt. Det vil forhåpentligvis bli lettelser i formuesskatten, muligens i form av at verdifastsettelsen av arbeidende kapital gis en rabatt.

- Nå må partiene på Stortinget utnytte innspurten godt, og lande et godt opplegg som gir forutsigbarhet for norske bedrifter og de som nå frykter for jobbene sine. Vi forventer en reform som flytter skatt bort fra investeringer og arbeidsplasser og til bolig og forbruk. Men for øyeblikket ser det ut til at Arbeiderpartiet er mest opptatt av å holde på formuesskatt som en valgkampsak, sier Ingebjørg Harto, næringspolitisk direktør i NHO.