FORMUESSKATT

Kan bremse fornyelse

- Formuesskatten svekker selskapets evne til å fornye seg, sier storeier og styreleder i Farstad Shipping.

Oppslag i DN om Farstad Shipping og formuesskatt

Sverre Andreas Farstad mener formuesskatten kan bremse fornyelse. (Faksimile fra Dagens Næringsliv)

Publisert 26.08.14

Skatter og avgifter, SMB

Sverre Andreas Farstad mener formuesskatten kan bremse og i verste fall hindre en nødvendig fornyelse av rederiets flåte:

Til Dagens Næringsliv sier Farstad at formuesskatten gjør at selskapet har begrenset handlefrihet:

- Å beholde skatten i sin nåværende form og med dagens skattesats vil være svært uheldig med tanke på de utfordringene som både vi og andre norske offshore serviceskipsrederier står overfor.