Kan spare en halv milliard

Et forslag om utsatt avregning av moms ved vareimport kan spare næringslivet for over 500 millioner kroner.

Publisert 13.05.15

Skatter og avgifter

Som ledd i regjeringens arbeid med å reformere Toll- og Skatteetaten, sendte regjeringen i går på høring et forslag om utsatt avregning av merverdiavgift ved vareimport, såkalt "utsatt avregning", som er beregnet til å gi årlige besparelser for næringslivet på 547 mill kroner.

Besparelsen for næringslivet knytter seg i all hovedsak til likviditetsgevinsten som oppstår ved at merverdiavgiften, på samme måte som ved innenlands omsetning, kan oppgis av de næringsdrivende på den alminnelige omsetningsoppgaven. For næringsdrivende som ikke er registrert i Merverdiavgiftsregisteret og private importører, opprettholdes dagens ordning med innbetaling til Tolletaten.

Noe av besparelsen for næringslivet gjelder administrative fordeler knyttet til fakturering, tidsbruk, kostnader til bankgarantier og generell administrasjon av gjeldende ordning med tollkreditt. Likviditetsfordelen for næringslivet motsvares av et likviditetstap for staten beregnet til 138 mill kroner.

Ordningen er foreslått å tre i kraft fra 1. januar 2017. Tilsvarende ordning ble fra årsskiftet innført i Sverige. 

Kontakt oss

Maj Hines

Advokat

Samfunnsøkonomi

maj.hines@nho.no
Telefon
23088158