Kartlegger effekter og tiltak

NHOs lands- og regionforeninger intensiverer arbeidet med å kartlegge konsekvenser og finne treffsikre kompenserende tiltak for bortfallet av differensiert arbeidsgiveravgift.

Trond Skotvold, regiondirektør i NHO Troms, og Erling Sæther, næringspolitisk direktør i NHO Logistikk og Transport.

Publisert 20.03.14

Skatter og avgifter

Forrige uke ble det klart at noen sektorer – energi, transport og finans – faller ut av ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift.

- Vi har tatt kontakt med et representativt utvalg bedrifter for å få tilbakemeldinger om hvilke konsekvenser endringen har for dem. De har fått en kort frist, slik at vi relativt raskt kan formidle dette til norske myndigheter, sier næringspolitisk direktør i NHO Logistikk og Transport, Erling Sæther.

Regjeringen har bedt om innspill til kompenserende tiltak, som vil bli presentert i Revidert nasjonalbudsjett i mai. Det planlegges nå for å få til et møte tidlig i april, med representanter fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Finansdepartementet, der NHO med lands- og regionforeninger kan formidle sine innspill.

- Vi må ha en innretning på disse tiltakene som gjør dem treffsikre med tanke på bedriftene som blir rammet, sier regiondirektør i Troms, Trond Skotvold.