Kutt av maskinskatten gir arbeidsplasser

Etter at maskinskatten ble fjernet, har en internasjonal aktør nå signert en avtale om kraftforsyning med Ringeriks-Kraft, til landets hittil største datasenter. Det betyr 150 nye arbeidsplasser.

#205

Ole Erik Almlid, viseadministrerende direktør, NHO Fotograf: Moment studio

Publisert 31.01.18

Skatter og avgifter

Gratulasjonene til Ringeriks-Kraft, Treklyngen og Ringerike utvikling har ikke latt vente på seg. At NHO er blant de fremste i gratulasjonskøen er heller ikke rart. NHO, sammen med flere bedrifter både i Buskerud og resten av landet, har jobbet hardt for at skatten på verk og bruk, den såkalte maskinskatten, skulle fjernes for å gi bedriftene bedre og mer stabile rammebetingelser. Og stimulere til jobbskaping.

Denne skatten var dessuten et effektivt hinder for at nettopp internasjonale storkonsern ville etablere seg i Norge, ikke minst innen området datalagring.

- Det vi ser nå er et glitrende eksempel på at kampen vår for en mer næringsvennlig skattepolitikk har gitt resultat. Når Ringerike får en avtale til en verdi av 370 millioner kroner, som kan bety hele 150 nye arbeidsplasser, viser det at engasjementet til NHO ikke bare var viktig, men avgjørende for at store internasjonale selskaper skulle satse i Norge og ikke bare i andre land, sier viseadministrerende direktør i NHO, Ole Erik Almlid.

Men det er ikke bare innen datalagring at bortfallet av maskinskatten vil få positive utslag, mener NHO. Ikke minst vil industribedriftene rundt om i landet komme til å merke de positive effektene av mer forutsigbarhet og gunstigere rammebetingelser.
- At det vil resultere i flere investeringer og sikrere arbeidsplasser, er vi overbevist om, sier Almlid.

Ringerikes blad - NHO-direktøren i Buskerud om datasenteret: Viktig nasjonalt og lokalt Fotograf: Illustrasjon

#205

Regiondirektør Grete Karin Berg i NHO Buskerud er også svært glad for at en stor aktør nå velger Ringerike som lokasjon for ny satsing og nye arbeidsplasser.

- NHO Buskerud har sammen med næringslivet på Ringerike og mange andre arbeidet aktivt for å få fjernet den uforutsigbare maskinskatten. Da er det ekstra gledelig at beslutningen om å fase ut maskinskatten bidrar til å utløse investeringsbeslutninger som skaper nye arbeidsplasser, sier hun.