Låneinnstramninger adresserer ikke skatt

NHO-direktør Ingebjørg Harto mener Finanstilsynets lånedempende tiltak ikke adresserer det viktigste: behovet for å flytte beskatningen fra arbeid og produksjon til bolig.

Ingebjørg Harto

Næringspolitisk direktør i NHO, Ingebjørg Harto (Foto: Moment Studio)

Publisert 08.09.16

Skatter og avgifter, Statsbudsjettet

Finanstilsynet foreslår i dag ytterligere innstramminger i vilkårene for å få boliglån.

Se Finanstilsynets tiltak her

- Dette tar ikke opp i seg de underliggende årsakene til det økende gapet mellom de som er innenfor og de som er utenfor boligmarkedet, sier Harto, næringspolitisk direktør i NHO.

Skape arbeidsplasser

- NHO har lenge pekt på at den gunstige verdsettelsen av bolig i formuesskatten bidrar til at folk heller sparer i stadig dyrere boliger og hytter, enn å investere i ny verdiskaping og nye arbeidsplasser. Derfor bør vi dreie skattebyrden bort fra skatter som hemmer næringsinvesteringer, slik som selskapsskatt og formuesskatt, og heller øke skattleggingen av bolig og forbruk.

- Skal vi jobbe for fremtiden må vi være villige til å ta grep som både legger til rette for at det skapes flere arbeidsplasser, og samtidig for at unge har råd til å gå inn i boligmarkedet, mener Harto.

Fordomsfri debatt

Det er bred enighet i norsk politikk om å skjerme boliger i skattesystemet, men Harto mener politikerne nå må se signalene og våge å se fordomsfritt på boligbeskatningen.  

- Så lenge bolig fortsetter å være et skatteparadis for alle som er inne i markedet, har vi vondt for å tro at det hjelper mye på prisene å heve terskelen ytterligere for de uten boligformue.

I tillegg viser Harto til at NHO gjentatte ganger har tatt til orde for økt boligbygging.