Mer effektiv avgiftsforvaltning

Skatteetaten får mer helhetlig ansvar for skatter og avgifter, mens tolletaten skal rendyrke sin kontrolloppgaver.

Publisert 13.03.14

Skatter og avgifter

Som et tiltak for å effektivisere forenkle offentlig sektor, har regjeringen varslet at en oppdeling av tolletaten ved oppgaver knyttet til innførselsmerverdiavgift og særavgifter overføres til skatteetaten. Tiltaket skal bidra til mer effektiv og bedre skatte- og avgiftsforvaltning ved at skatteetaten får et mer helhetlig ansvar for skatter og avgifter, mens tolletaten skal styrke og rendyrke sine oppgaver knyttet til grensekontroll og administrasjon av innførsel. NHO er positive til tiltaket. 

Les mer i regjeringens pressemelding.

Kontakt oss

Maj Hines

Advokat

Samfunnsøkonomi

maj.hines@nho.no
Telefon
23088158