Næringsdrivende belastes en milliard i tvangsmulkt

- Mange små og mellomstore bedrifter blir belastet store bøter av Skatteetaten – helt uvitende om at de ikke overholder pålagte plikter, sier advokat Maj Hines i NHO.

- I løpet av 2017 er næringsdrivende belastet tvangsmulkt for 1 milliard kroner, sier NHO-advokat Maj Hines. Foto: NHO.

- I løpet av 2017 er næringsdrivende belastet bøter for 1 milliard kroner, sier NHO-advokat Maj Hines. Foto: NHO.

Publisert 22.02.18

Skatter og avgifter

Tallene er innhentet av Nettavisen fra Skatteetaten, og gjelder utsendte tvangsmulkter for 2017.

Rammer sårbare bedrifter

- Flere av bedriftene som rammes kan være bedrifter i oppstartsfasen. Det kan også være bedrifter i en nedbemannings- eller avviklingsfase med stram likviditet og uoversiktlige forhold. Dette er gjerne virksomheter som ikke har god tilgang på rådgivere til å bistå seg med å overholde fristen. Gebyrene kan i verste fall ende med nedbemanning eller kroken på døren for små og sårbare bedrifter, sier Hines.

Hun viser til videre til Skatteetatens svært strenge praksis på ettergivelse av tvangsmulkten. - Det er vanskelig å nå fram med subjektive forhold. Mulktens karakter er objektiv og tilpasset masseforvaltning uten subjektive elementer, sier Hines.

Varsling må bli bedre

- Oppfølgingen rundt varsling må bli bedre. Vi har i flere tilfeller sett at de næringsdrivende ikke er kjent med elektroniske meldinger fra det offentlige i Altinn – og at gebyrene løper uten at de er kjent med dette, sier hun.

- De som rammes av løpende mulkt må gjøres oppmerksom på at de har brutt en plikt. Hvis ikke benyttes mulkten ut over sitt formål som oppfyllelsespress. En mulighet kan være å se på varslingsrutiner og kontakten med de næringsdrivende, blant annet innskjerping av rutiner om oppdatering av e-postadresser.

- Denne ordningen kan beskrives som "effektiv masseforvaltning" i Skatteetaten, i og med at de slipper  å gjøre krevende subjektive vurderinger. Det er nok å konstatere at plikten er brutt. Intensjonen om at man skal presses til oppfyllelse er bra, men faren er at det potensielt kan bli veldig store beløp som rammer ut over sitt formål, sier Hines.

Elleville tvangsgebyr (nho.no)

Skatteetaten soper inn gigantbeløp på bøter (nettavisen.no)

Kontakt oss

Maj Hines

Advokat

Samfunnsøkonomi

maj.hines@nho.no
Telefon
23088158