Nøytral MVA

Regjeringen forbereder en ordning med nøytral merverdiavgift i staten. Det vil åpne et nytt marked for private bedrifter.

Publisert 13.03.14

Skatter og avgifter

Regjeringen har nylig sendt et rundskriv til departementene og statsministerens kontor om forberedelse av nettoordning for budsjettering og regnskapsføring i statsforvaltningen. Ordningen skal bidra til å nøytralisere merverdiavgiften i statlig sektor, og derved bidra til mer effektiv ressursbruk ved at merverdiavgiften ikke lenger skal forhindre at billigste leverandøralternativ velges. Endringen vil åpne et i dag vanskelig tilgjengelig marked for mange av NHOs medlemmer. Ordningen er planlagt innført fra 1. januar 2015. 

Les mer i regjeringens rundskriv

Kontakt oss

Maj Hines

Advokat

Samfunnsøkonomi

maj.hines@nho.no
Telefon
23088158