Det kommer nye regler om moms ved import

Fra årsskiftet må alle mva-registrerte virksomheter selv oppgi merverdiavgift ved import. Det gjøres på ny «Skattemelding for merverdiavgift».

Folk på kontor.

Illustrasjonsfoto: Aksel Jermstad

Publisert 13.09.16

Skatter og avgifter

Denne uken sender Skatteetaten ut brev i Altinn til alle virksomheter som er registrert i Merverdiavgiftsregisteret – det vil si de som leverer omsetningsoppgave.

Brevet informerer om to viktige endringer for mva-registrerte fra 2017:

  • mva-meldingen erstatter omsetningsoppgaven for merverdiavgift
  • innførselsmerverdiavgift på varer skal innberettes og betales via mva-meldingen, i stedet for via tolldeklarasjonen som i dag

For ikke mva-registrerte importører skal innførselsmerverdiavgiften beregnes og betales som før.

Les mer om momsendringene hos Skatteetaten

Kontakt oss

Maj Hines

Advokat

Samfunnsøkonomi

maj.hines@nho.no
Telefon
23088158