Nye regler for arbeidsgiveravgiften

Enderingene i den differensierte arbeidsgiveravgiften trer i kraft 1. juli. NHO har samlet endringene i et faktaark.

Publisert 05.07.14

Skatter og avgifter

Kort oppsummert skjer følgende endringer:

  • Flere kommuner kommer inn i ordningen
  • Energi- og transportsektorene er delvis utenfor, men definisjonene er innsnevret i forhold til opprinnelig
  • Flere tiltak skal kompensere for full arbeidsgiveravgift
  • Det knytter seg særlige utfordringer til arbeidsgivere som både driver virksomhet innenfor næringer som er omfattet av ordningen og sektorunntatt næring, såkalt blandet virksomhet.
  • Det vil komme mer informasjon fra skatteetaten snarlig

NHO har denne våren arbeidet mye med innspill til regjeringen om ordningen og med forslag til kompenserende tiltak. Endringene i den differensierte arbeidsgiveravgiften ble vedtatt av Stortinget 20. juni.

Kontakt oss

Ingebjørg Harto

Direktør

NHO Brussel

Ingebjorg.Harto@nho.no
Mobil
92447160