Nytt skattefritak for aksjer og fond

Har du aksjer på børsen eller aksjefond? Da bør du vurdere den nye ordningen med aksjesparekonto før nyttår.

#205

NHOs Halvor E. Sigurdsen (t.v.) møtte statssekretær Jørgen Næsje (Frp) og daglig leder i AksjeNorge Lene M. Refvik til lanseringen av Aksjesparekonto. Foto: Saliba Andreas Korkunc, Finansdepartementet.

Publisert 28.08.17

Skatter og avgifter

Den nye ordningen lar deg nemlig selge aksjer og fond uten at du trenger å betale skatt på gevinsten – før du ønsker det. Dermed kan du bruke hele salgssummen på andre aksjer eller fond du heller vil eie.

Skal du ha den skattemessige gunstige løsningen, bør du vurdere å flytte aksjene og andelene til en aksjesparekonto før nyttår (det kan hende denne fristen blir utsatt). Ordningen gjelder aksjer og fond man eier personlig.

NHO har bedt om en slik ordning, også gjennom AksjeNorge, der NHO er en av deltakerne. Meningen er nemlig å øke småsparernes eierskap på børsen, dermed kan også selskapene få bedre tilgang på kapital.

Vil du benytte deg av den nye ordningen, bør du be om råd i banken eller verdipapirforetaket der du har verdipapirkontoen din. Vil du vite mer om sparing i aksjer og fond kan du se og høre mer hos AksjeNorge.

Kontakt oss

Halvor E. Sigurdsen

Fagleder næringsjus

Næringsjus

hes@nho.no
Mobil
93063694