På tide med skattereform

– En godt gjennomført skattereform er noe av det viktigste Stortinget kan gjøre for å legge grunnlag for vekst og økt verdiskaping i norske økonomi, sier NHOs direktør for næringspolitikk Petter H. Brubakk.

Petter H. Brubakk, direktør for næringspolitikk, NHO (Bildet er tatt i en annen anledning).

Publisert 06.08.15

Skatter og avgifter

Brubakk sier dette på et dialogmøte i Kristiansand 6.august med lokalt næringsliv og blant annet finansminister Siv Jensen.

På tidlig 90-tallet hadde vi en krise i norsk økonomi med blant annet høy arbeidsledighet.
– Skattereformen i 1992, som bygget på prinsippet om lave skattesatser og brede skattegrunnlag, var med på å legge grunnlaget for en sterk vekstperiode for Norge, sier Brubakk.

Selskapsskatten vesentlig redusert i Europa

Lave investeringer i fastlandsøkonomien og høy kapitalmobilitet mellom landene skaper nå nye utfordringer.

– Nok en gang  trenger vi en skattereform som betyr en vridning fra særlig veksthemmende skatter til skatter som er mindre skadelig for verdiskapingen. Vi må ikke minst ta inn over oss at for eksempel selskapsskatten er vesentlig redusert i hele Europa de siste 20 årene, sier Brubakk. 

NHO har lagt særlig vekt på ti forhold når vi skal behandle fremtidens skattesystem.  Det går frem av vårt høringsbrev til forslaget fra Scheelutvalget.