Positivt, men ikke langt nok

- NHO mener at Regjeringen i statsbudsjettet for 2015 i det minste bør fjerne det statlige delen av formuesskatten, sier direktør for næringspolitikk i NHO, Petter Brubakk.

Publisert 27.06.14

Skatter og avgifter

- Denne utgør 0,3 prosentpoeng av satsen. På denne måten reduseres formuesskatten til 0,7 prosentpoeng. Formuesskatten bidrar til å vri investeringer bort fra produktiv virksomhet, og den bør derfor gjernes.

 Det er positivt med signaler om reduksjon i formuesskatten i neste års statsbudsjett. Men det er satsen, i større grad enn bunnfradraget, som påvirker investeringene, sier Brubakk i en kommentar til at FrPs skattepolitiske talsmann Hans Andreas Limi har gitt uttrykk for en kombinasjon av 0,2 prosentpoengs reduksjon, samt en heving av bunnfradraget.