DIFFERENSIERT ARBEIDSGIVERAVGIFT

Regjeringen ber om avklaring

Regjeringen ber EU-kommisjonen om en avklaring omkring differensiert arbeidsgiveravgift. NHO er glad for utspillet.

Publisert 30.04.14

Finnmark, Skatter og avgifter

I et brev denne uken oppfordrer finansminister Siv Jensen og kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner EU-kommisjonen om raskt å avklare innholdet i sektorbegrensningene i ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift. Det legges i brevet stor vekt på ordningens betydning for Norge.

- Det er bra at regjeringen går direkte på EU-kommisjonen om iverksettelsesregler. Vi håper de både får til et møte og at det blir positive drøftinger. Utfallet er viktig for mange av våre bedrifter, sier avdelingsdirektør Ingebjørg Harto.

Regjeringen varsler at den vil legge frem en egen proposisjon etter Revidert nasjonalbudsjett om endringer i ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift og tilhørende kompenserende tiltak.

Det var i februar det ble kjent at flere kommuner får redusert arbeidsgiveravgift, men at noen sektorer – energi, transport og finans – faller ut av ordningen. NHO har, sammen med flere lands- og regionforeninger, etter det gitt innspill til kompenserende tiltak. Samtidig har man fått dokumentert at EUs retningslinjer for regionalstøtte ikke gjør det påkrevet å unnta transportsektoren fra ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift.