Reiselivsmeldingen: Lavere hotellskatt

NHO-sjef Kristin Skogen Lund er veldig godt fornøyd med at skatt på norskeide hoteller reduseres. Nå venter hun på at skatten på arbeidende kapital fases ut.

Stein Lier-Hansen i Norsk Industri og NHO-sjef Kristin Skogen Lund på Hurtigruten.

NHO-sjef Kristin Skogen Lund tror skattereduksjonen på norskeide hoteller kan bidra til å skape gode jobber i hele landet.

Publisert 17.03.17

Skatter og avgifter

Regjeringen la fredag frem sin reiselivsmelding, der det allerede på forhånd var lekket en skattelettelse for norske familieeide hoteller.

- Veldig bra at skatt på norskeide hoteller reduseres, slik at reiselivsbedriftene i enda større grad kan skape gode jobber i hele landet, sier NHO-sjefen.

Hun viser til at formuesskatten er en ulempe for norske eiere: - Nå må nedtrappingen av skatten på arbeidende kapital fortsette. Det er viktig at dagens diskriminering av norske eiere i forhold til utenlandske fjernes.

- Vi forventer at regjeringen fortsetter å fase ut skatten på arbeidende kapital i statsbudsjettet. I tråd med det de har lovet, sammen med samarbeidspartiene på Stortinget.

NHO Reiseliv tror på jobbvekst

- Å få en egen stortingsmelding om reiselivsnæringen har vært viktig for NHO Reiseliv. Timingen er perfekt. Norge trenger arbeidsplasser, og reiseliv er den næringen som har hatt størst sysselsettingsvekst det siste året. Med denne meldingen kan alle partier på Stortinget bidra til at reiselivsmulighetene realiseres i alle landets fylker, sier administrerende direktør Kristin Krohn Devold.

Krohn Devold mener stortingsmeldingen gir et godt grunnlag for videre konkretisering av tiltak.

– Vi er svært fornøyd med at mange av våre innspill er blitt lyttet til, og vi vil nå ha tett dialog med myndighetene i oppfølgingen av meldingen. Med rett oppfølging vil vi både styrke norsk reiselivs konkurranseevne internasjonalt, bidra til en mer bærekraftig næring med større lønnsomhet og ikke minst sikre og skape flere arbeidsplasser, sier hun.

Les mer hos NHO Reiseliv