Samarbeid om enklere selvangivelse

Nå kan NHO-bedrifter bli med i et forsøk med enklere levert selvangivelse.

Interessert i en ny forenklet selvangivelse for næringsdrivende? Meld deg på som pilotbruker.

Publisert 18.03.15

Skatter og avgifter

NHO har det siste året deltatt i Skatteetatens IT-satsing ELSA-prosjektet (enklere levert selvangivelse). En referansegruppe, der NHO er representert, har kommet med innspill til en ny forenklet selvangivelse for næringsdrivende.

I mai 2015 gjennomfører Skatteetaten en pilot for å se om prosjektet er på riktig spor. Ca 500 aksjeselskaper skal rekrutteres til å levere selvangivelsen for 2014 på en ny og enklere måte.

Bli med

Pilotperioden er fra 4. mai til leveringsfristen 31. mai og du behøver bare å levere selvangivelsen på denne nye og forenklede måten. Hvis du allerede har levert kan du bli med likevel.

Målgruppen er aksjeselskaper med enkle skattemessige forhold. Det betyr selskaper:

  • som ikke er i konsern
  • som ikke er registrert med revisor
  • som ikke har fordringer, eiendeler eller gjeld i utenlandsk valuta.
  • som ikke driver landbruk, skogbruk, fiske eller fangst
  • som ikke har eid, kjøpt eller solgt verdipapirer, aksjer eller fast eiendom i 2014
  • uten inntekter fra servering av mat og alkohol

Veiledning og hjelp

Prosjektet kommer til å tilby både skattefaglig og teknisk veiledning og hjelp til pilotbrukerne. Et telefonsenter, kalt pilotproduksjonsenter (PPS) kommer til å være bemannet på telefon/epost fra kl 0800 til 20.00 i mai for å hjelpe pilotbrukerne med innleveringen av selvangivelsen i god tid innen fristen 31. mai.

For å melde seg på som pilotbruker eller lese mer om prosjektet oppfordres NHOs medlemmer til å gå til Skattetatens nettsider.

Kontakt oss

Maj Hines

Advokat

Samfunnsøkonomi

maj.hines@nho.no
Telefon
23088158