Selskapsskatt på agendaen i OECD og G20

De store utfordringene knyttet til internasjonale skattetilpasninger- BEPS - har ledet til et omfattende arbeid i OECD. Dette var et tema på G20-finansministrenes møte i Australia.

I Cairns, i Australia, møttes G20-finansministrene for å diskutere skattlegging av multinasjonale selskaper.

Publisert 19.09.14

Skatter og avgifter

– Det er viktig at OECDs medlemsland og G20-landene alle avventer det endelige arbeidet før de setter i verk tiltak rundt selskapsskatten nasjonalt, sier NHOs skatteeksperter Ellen Mulstad og Michael Riis Jacobsen.

BEPS står for Base Erosion and Profit Shifting. Det dreier seg om multinasjonale selskapers uthuling av skattegrunnlag og flytting av overskudd. Dette kan være lovlig, men uønsket. NHO er opptatt av disse problemstillingene. Scheel-utvalget ser blant annet på dette her hjemme. OECD fremla denne uken 2014-leveransene i det såkalte BEPS-prosjektet. 

Forhastede reaksjoner kan føre til dobbeltbeskatning

NHO er medlem av næringslivets rådgivende organ til OECD, Business and Industry Advisory Committee to the OECD (BIAC). Ellen Mulstad og Michael Riis Jacobsen er NHOs medlemmer i BIACs skattekomite. BIAC ønsker rapportene velkommen, men advarer nasjonale regjeringer mot å innføre uferdige anbefalinger i nasjonal lovgivning. BEPS-prosjektet skal ha sine sluttanbefalinger klare ved utgangen av 2015.

 – Vi deler BIACs bekymring for at forhastede reaksjoner kan føre til økt dobbeltbeskatning og enda høyere administrative kostnader for næringslivet. Det vil kunne virke negativt på ønskede og legitime grenseoverskridende aktiviteter. Dette er aktiviteter som er viktige for å sikre vekst i verdensøkonomien. 

Kontakt oss

Michael Riis Jacobsen

Seniorøkonom

Samfunnsøkonomi, næringsjus og offentlig sektor

michael.riis.jacobsen@nho.no
Telefon
23088159
Ellen Mulstad

Advokat

Samfunnsøkonomi

Ellen.Mulstad@nho.no
Telefon
23088167