Ser frem til skattelette

- Vi trenger en helhetlig skattereform for fremtiden. Hvis lekkasjene stemmer om lavere selskapsskatt allerede i neste års budsjett, er vi selvfølgelig svært glad for det, sier NHO-direktør Ingebjørg Harto.

Førstkommende onsdag får Stortinget både statsbudsjettet for neste år og skattemeldingen.

Publisert 01.10.15

Skatter og avgifter

Onsdag 7. oktober legger regjeringen frem både statsbudsjettet for 2016 og en stortingsmelding om skattereform. Skattereformen kommer etter Scheelutvalgets forslag og påfølgende høringsrunde.

Les NHOs svar på forslaget fra Scheel her.

På forhånd har det versert lekkasjer i mediene om at det kommer kutt i selskapsskatten og formuesskatten også i budsjettforslaget fra regjeringen – før en eventuell reform er vedtatt i Stortinget.

- Vi håper på en helhetlig skattereform som et bredt politisk flertall kan stå bak, sier Ingebjørg Harto, konstituert direktør for næringspolitikk i NHO. - Et bredt politisk forlik er viktig for å gi norske bedrifter sterkere konkurranseevne og ikke minst for forutsigbarheten for næringslivet, sier Harto, som viser til at forrige store reform kom helt tilbake i 1992.

- Vi har bedt om at skattebyrden på næringslivet senkes allerede i neste års budsjett, derfor vil vi selvfølgelig ønske det velkommen. Det er i tråd med våre ønsker for statsbudsjettet og et viktig element for å få til omstillingen vi må gjennom.

- Vi ønsker et statsbudsjett som prioriterer vekstfremmende investeringer som får fart på næringslivet. Det betyr blant annet å bruke ledige ressurser til infrastrukturinvesteringer og til investeringer i forskning og utdanning. Samt skattelette. Vi vet at skattelette virker og gir økte investeringer i norsk næringsliv.