Skal dele 1,6 milliarder

1,6 milliarder samferdselskroner skal bidra til å kompensere for økt arbeidsgiveravgift i nord. I går møtte NHO i Nord-Norge to statsråder for å gi innspill til fordeling av midlene.

De møttes tirsdag for å diskutere hvordan 1,6 milliarder kroner best kan brukes på samferdselstiltak i Nord-Norge (f.v.): Marit Helene Pedersen, Jan Tore Sanner, Liv Ragnhild Hov, Ketil Solvik-Olsen og Trond Skotvold. (Foto: Margunn Ebbesen)

Publisert 02.07.14

Samferdsel, Finnmark, Troms og Svalbard , Skatter og avgifter

Fra 1. juli gjelder nye regler for differensiert arbeidsgiveravgift. En rekke bedrifter, blant annet innen transport, får nå ikke redusert avgift. I juni vedtok Stortinget en pakke med kompenserende tiltak, slik at landsdelen skal få tilbake like mye den mister.

En stor del av pengene går til infrastrukturtiltak. Regjeringen har lovet å fordele midlene tilbake til infrastruktur til beste for bedriftene.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner møtte i Tromsø i går næringslivet og politikere for å drøfte fordeling av 1,6 milliarder kroner til Nord-Norge.

- Fra NHO i Nord-Norge beklager vi sterkt situasjonen med at bedriftene innen transport, energi og finans nå har full arbeidsgiveravgift. For bedriftene i Finnmark og Nord-Troms gikk en i går fra 0 til 14,1 % arbeidsgiveravgift og dermed en vanskeligere konkurransesituasjon. Men når situasjonen alt er slik, syns vi det er positivt at to statsråder møter oss for å få konkrete innspill til tiltak som letter transport for næringslivet, sier regiondirektør Marit Helene Pedersen i NHO Finnmark.

Det ble spilt inn infrastrukturprosjekter fra hele landsdelen i møtet, og samferdselsdepartementet utarbeider nå en liste over prosjekter som igjen skal drøftes og prioriteres videre.

- Vi er klare på at enkelte mindre veiprosjekter som ikke nådde helt opp i Nasjonal Transportplan nå må forseres. Det er mye E6 vi snakker om, og veier som er viktige for utkantbedrifter og som er i så dårlig stand at de kalles fiskekassedrepere, sa regiondirektør Trond Skotvold i NHO Troms og Svalbard til NTB før møtet.

- Det er enighet om at prosjekter som er ferdig planlagte og kan komme raskt i gang og gi størst mulig lettelse i transporten må prioriteres, sier seniorrådgiver Liv Ragnhild Hov i NHO Nordland.

- Møtet hadde en god tone, og vi oppfattet at statsrådene tok inn over seg både avstandene, transportflaskehalser og skjønner den store verdiskapingen vi har i nord, sier Pedersen, som la fram en veipakke for Finnmark som er klar.