HAVBRUKSMELDINGEN

Dropper ny avgift på oppdrett

Næringskomiteen på Stortinget er nå enige om å ikke innføre en ny arealavgift for oppdrettsnæringen. NHO og Sjømat Norge er glade for å ha blitt hørt.

Fiskeoppdrett

Næringskomiteen lyttet til NHOs råd om å ikke innføre arealavgift for lakse- og ørretsoppdrett. Her fra et anlegg utenfor Tromsø. Foto: Sjømat Norge.

Publisert 08.06.15

Skatter og avgifter

Næringskomiteen på Stortinget avgir i dag sin innstilling til stortingsmeldingen om forutsigbar og miljømessig bærekraftig vekst i havbruksnæringen. 

Kommuner får mer

I en felles uttalelse fra Ap, Høyre, Frp, KrF, Sp og Venstre slås det nå fast at arealavgiften for opprettsanlegg skrinlegges og at kommuner og fylkeskommuner med oppdrettsvirksomhet skal få 80 prosent av vederlagene for nye konsesjoner.

– Det er positivt at næringskomiteen har lyttet til råd fra NHO og Sjømat Norge. Vi er glad for at kommunenes andel av inntektene fra havbruksnæringen øker, uten at det innføres ny arealavgift, sier Petter H. Brubakk, næringspolitisk direktør i NHO. 

Dobbel beskatning avverges

Forslaget til denne nye avgiften kom fra et nettverk av kystkommuner. I et brev sendt fredag til Venstre-leder Trine Skei Grande og KrF-leder Knut Arild Hareide, advarte NHO, og berørte landsforeninger i NHO,  Stortinget mot å vedta denne særskatten for havbruksnæringen. 

Grunnen var at en innføring av en slik arealavgift ville medført en dobbel beskatning målt mot andre produsentnasjoner. Dette ville svekket norske bedrifters konkurransekraft.

Advarer mot avgift på lakse- og ørretnæringen

Vi spilte samtidig inn at det er viktig at kommunene har tilstrekkelige insentiver til å tilrettelegge for næringen gjennom at de tildeles mer av inntektene derfra. Dette går nå Næringskomiteen inn for i sin innstilling.

Se reaksjoner fra Sjømat Norge: – Positivt for havbruksnæringen og kommunene